Data tresholding

Data tresholding je spôsob, ktorým Google Analytics chráni používateľov pri identifikovaní osobných, alebo citlivých údajov jednotlivých používateľov pri prezeraní reportov a prieskumov (explorations). 

 

Data tresholding sa uplatňuje v reportoch o demografických údajoch, pri Google signáloch a v informáciách o vyhľadávacích dopytoch.

Data tresholding je systémové nastavenie, ktoré nie je možné upravovať. Pri aplikácii určitých zmien v Google analytics vieme znížiť pravdepodobnosť aplikovania data tresholdingu.