Data blending

Data blending (zlučovanie dát) je proces pri ktorom sa kombinujú údaje z viacerých zdrojov do jedného výstupu. Príkladom zlučovania dát je napríklad kombinovanie údajov o návštevnosti dvoch webov v jednom prehľade, prípadne zlúčenie údajov o klientoch zo CRM s údajmi o správaní užívateľov na webe.

 

Data blending je pokročilá funkcia v Google Data Studiu. Ak sa chcete dozvedieť viac o práci v tomto obľúbenom reportovacom a analytickom systéme, pozrite si naše články o Google Data Studiu.