CPL (Cost-per-lead)

Cena vyjadrujúca pomer vynaložených nákladov na získanie záujemcu a konečný počet používateľov, ktorí prejavili záujem o služby v podobe vyplnenia formuláru alebo zanechania kontaktných údajov, alebo inej priamej aktivite.

 

Často sa používa v online marketingu ako jasná a merateľná hodnota, ktorá odráža záujem o produkt či službu. Zadávatelia reklamy si preto môžu zvoliť možnosť platiť len za získaných záujemcov. Marketingové modely pracujúce s hodnotou CPL získali označenie online lead generation.