Consent mode v2

Režim súhlasu je primárne o zhromažďovaní dodatočných signálov od používateľov, ktorí neudelili súhlas s prístupom k ich osobným údajom alebo úložisku prehliadača na účely zhromažďovania údajov. Tieto signály potom Google používa na modelovanie konverzií a správania návštevníkov (Google Analytics 4).

 

Vo verzii Consent mode v2 sú najväčšími aktualizáciami dva nové parametre súhlasu, ad_user_data a ad_personalization, ktoré sa týkajú:

  • ad_user_data: súhlasí používateľ s použitím jeho osobných údajov na reklamné účely?
  • ad_personalization: súhlasí používateľ s použitím jeho údajov na remarketing?