Cohortova analýza

Cohortova analýza je typ reportu, ktorý zobrazuje užívateľov (Users) segmentovaných podľa dátumov. Tento typ analýzy je možné použiť, ak chcete porovnať správanie užívateľov, ktorí na web prišli napr. v rozličných ročných obdobiach, alebo v iných týždňoch. Vďaka cohortovej analýze viete nepriamo vyhodnotiť vplyv offline marketingovej kampane.

 

Cohortova analýza nájde uplatnenie napríklad vtedy, keď budete chcieť vyhodnotiť efektivitu krátkodobých akciových ponúk vo v porovnaní s dlhodobými marketingovými aktivitami. Ak vás táto téma zaujala, prečítajte si viac o vyhodnocovaní Black Friday kampaní a miera udržania nových zákazníkov z takýchto typu kampaní.