CMP (Cookie management platform)

CMP (Consent Management Platform) je platforma pre efektívnu správu a monitorovanie súhlasov týkajúcich sa spracovania osobných údajov na webových stránkach. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby webové stránky spĺňali príslušné zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú napríklad GDPR v EÚ.

 

Platforma využíva interaktívne bannerové a kontextové okná, ktoré sú integrované priamo do webových stránok. Tieto okná informujú návštevníkov o používaní súborov cookie a iných technológií pre zber údajov. Okrem toho CMP automaticky skenuje webové stránky na prítomnosť súborov cookie, čím zabezpečuje, že všetky súbory cookie, ktoré sú aktívne, sú v súlade s nastaveniami súhlasu používateľa. Okrem toho CMP uchováva detailné záznamy o súhlase od používateľa, čo poskytuje dôkaz o tom, že webová stránka dodržiava pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov a súhlasu. Tieto záznamy môžu byť použité ako dôkaz v prípade auditov alebo overovania zo strany regulátorov.

Najčastejšie používané platformy sú od CookieYes, CookieBot, OneTrust,..