CLV (Customer lifetime value)

Hodnota vyjadrujúca súčet všetkých nákupov zákazníka, počas existencie jeho záujmu o vaše služby či produkt. Výsledkom je konkrétne číslo, teda peňažná hodnota za všetky nákupy, ktoré predstavujú dlhodobú hodnotu zákazníka.

 

Dôležitá vlastnosť dlhodobej hodnoty zákazníka ako metriky, je schopnosť presne ukázať výhodu udržania zákazníka v porovnaní s nákladmi na získanie nových zákazníkov. Týmto rýchlim porovnaním môžete ľahko sledovať návratnosť vašich online marketingových aktivít.

Customer lifetime value = average order value * purchase frequency * average customer lifetime