Callback

Je v programovaní vykonávacia funkcia, ktorú používame ako argument inej nadradenej funkcie. Nadradená funkcia privolá už definovanú podriadenú funkciu v určitom okamihu. Vykonanie môže byť okamžite, teda synchrónne, alebo podriadenu funkciu môže kód privolať neskôr počas výkonu krokov, teda asynnchrónne.

 

function Ahoj(meno) {
alert(‘Ahoj ’ + meno);
}

function Pozdrav(Ahoj){
var meno = prompt(‘Prosím zadajte vaše meno’);
callback(meno)
}

Pozdrav(Ahoj);