Atribúcia (Attribution)

Atribúcia vám umožňuje kontrolovať, akú zásluhu si za konkrétnu konverziu pripisujú jednotlivé marketingové kanály. Jednotlivé atribučné pravidlá sú zhmotnené v atribučných modeloch. Google Analytics ponúka niekoľko atribučných modelov, pričom si môžete vytvoriť aj vlastný, ktorý viac vyhovuje špecifickým potrebám vášho biznisu.

 

V Google Analytics sa využíva atribúcia v prehľadoch “Multi-Channel Funnels” a “Atribúcia”, pričom sa berú do úvahy kanály a zdroje návštevnosti, pre viaceré relácie toho istého používateľa. Do atribučných prehľadov je možné zahrnúť aj historické dáta.