Asistovaná konverzia (Assisted conversion)

Za asistovanú konverziu môžete považovať každú interakciu používateľa s vašou stránkou na ceste ku splneniu konverzie (konverzná cesta), ktorá prechádza poslednej interakcii. Pre lepšie pochopenie si to vysvetlíme na príklade z futbalu:

 

 

Brankár prihrá loptu obrancovi, ten ju prihrá stredopoliarovi, ten zasa útočníkovi a ten dá gól. Túto konverznú cestu si pre lepšiu vizualizáciu zapíšeme nasledovným spôsobom: 

Brankár > Obranca > Stredopoliar > Útočník > Gól (konverzia)

Asistovaná konverzia bude prislúchať teda brankárovi, obrancovi a stredopoliarovi, pretože všetci sa podieľali na strelení gólu (konverzie), a keďže gól strelil Útočník, tak tomu sa pripíše priama konverzia.

Tento spôsob delenia konverzií na asistované a priame, úzko súvisí s atribúciou a atribučnými modelmi. Viac o atribúcií a o tom ako ju využívať v Google Analytics si môžete prečítať v článku Ako na atribúciu v Google Analytics.