Analýza

Analýza je postup poznávania začínajúci spracovaním zozbieraných dát, hľadaním spoločných znakov a vzorov, ktorý končí interpretáciou výsledkov. Na základe získaných poznatkov by sme mali získať jasný a zrozumiteľný postup riešenia aktuálnej situácie.

 

Analýza označuje aj samotný výsledok poznávacieho procesu. Cieľom analýzy je väčšinou odhalenie príležitosti, ktoré ponúkajú trhovú výhodu pre naše podnikanie. Pri správnom zbieraní dát ponuka analýza spoľahlivé odpovede na kľúčové otázky pre biznis, a pomáha nám robiť dobré rozhodnutia v zložitých podmienkach.