analytics_storage

Parameter analytics_storage riadi nakladanie so súbormi cookies, ktoré súvisia s analytickými činnosťami - súhlasom umožňuje ukladanie údajov pre účely analýz. Tento typ sa týka ukladania údajov súvisiacich s analytikou, ako je napríklad dĺžka návštevy na webovej stránke, počet zobrazení stránok a podobne. 

 

Slúži na zhromažďovanie údajov o používateľskom správaní na webe a analýzu týchto údajov na účely optimalizácie a zlepšenia používateľskej skúsenosti.