Akvizícia (Acquisition)

Akvizícia vo všeobecnosti je spôsob, akým niečo nadobudnete. V Google Analytics máte k dispozícií prehľad reportov s názvom akvizícia, ktoré vám poskytuje informácie o tom, ako sa k vám dostali používatelia. Viete si tam pozrieť z akých stránok užívatelia prišli, alebo koľko užívateľov vám priniesli marketingové kampane v Google Ads.