Aktívni používatelia (Active users)

Google Analytics umožňuje pozrieť si dáta o návštevníkoch v reálnom čase, a to buď na domovskej stránke v Google Analytics alebo v sekcii Real-time. Aktívni používatelia sú v tomto kontexte tí používatelia, ktorí v danom momente sledujú obsah na vašom webe.

 

Aktívni používatelia v Real-time prehľade
Údaje sa do Real-time prehľadu spracúvajú v priebehu niekoľkých sekúnd a prezerať si ich môžete aj spätne a to za predchádzajúcich 30 minút.

Aktívni používatelia v prehľade Publikum
Aktívni používatelia v prehľade Publikum predstavujú tých jedinečných používateľov, ktorí v rámci určitého počtu dní uskutočnili relácie na vašom webe.