Vitajte na online kurze "Úvod do webovej analytiky"

Kurz tvorí základné minimum, ktoré potrebujete k absolvovaniu workshopu "Efektívna analytika v praxi".

Obsah kurzu

Kurz sa skladá z troch lekcií (videí), každá lekcia sa zaoberá iným aspektom webovej analytiky. Súčasťou kurzu je aj prezentácia a textový materiál.

Na kurz si vyhraďte minimálne 2 hodiny času.

Podpora a otázky

Ak máte počas kurzu otázky alebo problémy, napíšte na paal@dase.sk.

Ak máte otázky týkajúce sa obsahu kurzu, prípadne potrebujete dovysvetliť niektoré témy, môžete sa obrátiť na nášho lektora priamo počas workshopu.

Dúfame, že vám tento kurz pomôže získať základné vedomosti o webovej analytike, pootvorí vám dvere do data-driven marketingu. 🙂

Registrácia a prístup

Do kurzu sa dostanete pomocou kódu, ktorý ste dostali v emaile. Tento kód zadajte nižšie v kolónke  “Mám kupón” a to vám dovolí obísť platbu.

Samozrejme, nemusíte vypĺňať všetky informácie, ale zapamätajte si email a heslo, ktoré vám bude slúžiť na prihlásenie do rozhrania.