MERANIE ÚSPEŠNOSTI ČLÁNKOV

Tvorba blogu a článkov je základom mnohých online marketingových stratégii (vrátane tej našej). Ak to tak máte aj vy, určite viete, že tvorba skutočne kvalitného obsahu si vyžaduje veľa času, úsilia, peňazí a preto by sa mala robiť čo najefektívnejšie.

Tento produkt je pre vás určený, ak ste:

IMPLEMENTAČNÝ DOKUMENT
pomocou ktorého budete vedieť vy (alebo váš developer) zapracovať meracie skripty na vašu stránku.
AUTOMATIZOVANÝ REPORT
vo forme dashboardu, v ktorom uvidíte všetky svoje dáta na jednom mieste v prehľadnej forme.
INŠTRUKTÁŽNE VIDEO
ktoré vám pomôže v orientácií a ukáže vám, čo všetko so svojim novým dashboardom dokážete.
Predošlé
Ďalšie

Čo všetko
MERANIE ÚSPEŠNOSTI ČLÁNKOV obsahuje?

Čo sa vlastne bude merať?

V DASE používame kalkulovanú metriku, ktorú sme si nazvali “Real consumed content” (reálne skonzumovaný obsah). Ide o kombináciu času stráveného na stránke a hĺbky zoscrollovania. To znamená, že na to, aby bol článok označený ako “real consumed” musí sa používateľ doscrollovať do určitej hĺbky článku a zároveň na článku stráviť určitý čas.

Čo v tomto prípade znamená slovo “určitý”? 

Script vyhodnotí, za koľko v priemere sa má článok prečítať a čo sa hĺbky scrollovania týka, tak toto percento je na vašom rozhodnutí.

Jedna z hlavných metrík, podľa ktorých ľudia vyhodnocujú kvalitu článku je počet zobrazení. Táto metrika vám toho ale sama veľa o kvalite článku nepovie. Ak máte na stránke nejaký Call-to-Action prvok, na ktorý má čitateľ po prečítaní kliknúť, môžete pomocou kombinácie prístupov „real consumed content“ a CTA určiť, ktorý typ článku je úspešnejší a zamerať sa naň.

Ide o percentuálnu hodnotu a je definovaná ako podiel pageviews s interakciou (akákoľvek z 8 nižšie vymenovaných interakcií) verzus celkový počet pageviews.

 1. Kliknutie na link v článku
 2. Použitie CTA
 3. Použitie social buttonov
 4. Prehratie videa
 5. Prezretie galérie
 6. Kliknutie na súvisiaci článok
 7. Kliknutie na súvisiaci projekt
 8. Komentovanie
 9. Skopírovanie textu Ctrl-C


Takto budete vedieť v budúcnosti porovnávať, ktorý článok má vyšší podiel 
pageviews s interakciami. Nezabúdajte ale, že všetky dáta treba vyhodnocovať v kontexte. Preto ak bude mať niektorý článok príliš málo pageview, tak je nerelevantné porovnávať jeho AIR s článkom, ktorý má veľa pageviews.

Aký je postup?

1.
Ak si to daná metrika vyžaduje, napíšeme implementačný dokument pre developera webu.
2.
Nastavíme merania v Google Analytics a Google Tag Manager-i.
3.
Otestujeme merania.
4.
Vytvoríme pre vás prehľadný report v Data studiu o každej metrike (ukážka vo videu).
5.
Dostanete inštruktážne video, aby ste vedelil, kde metriky v Google Analytics nájsť, ako ich vyhodnocovať a ako pracovať s dodaným reportom.
Predošlé
Ďalšie

Basic

290
bez DPH
 • Vytvorenie nového GA4 vlastníctva a nastavenie:
 • automaticky meraných udalostí (events),
 • vylúčenie internej návštevnosti,
 • vylúčenie nežiadúcich domén zo zoznamu referral-ov (referral exclusion list)
 • nastavenie vlastných dimenzií, na základe ktorých je možné neskôr vytvárať vlastné udalosti podľa individuálnych potrieb.
 • Pridanie GA4 tagov do Google Tag Manager-a:
 • základný config tag,
 • tag na meranie GA4 nákupu (purchase),
 • tag na meranie ďalšich udalostí (podrobný zoznam zašleme v prípade záujmu)
 • Inštruktážne video o používaní Google Analytics 4 a prehľad používateľského rozhrania.
 • Predpripravené šablóny v Analysis hub, ktoré uľahčia zoznámenie s novými dátami.

Migrácia

680
bez DPH
 • Migrácia z Universal analytics na GA4 obsahujecelý balík Basic plus:
 • Migráciu cieľov z Universal Analytics (migrované sú iba cieľe, ktoré sú založené na udalostiach (events) alebo destination).
 • Kompletnú migráciu ecommerce merania (v prípade, že máte nastavený Enhanced Ecommerce v Universal analytics).
 • Telefonát, na ktorom si prejdeme implementáciu a ukážeme nové rozhranie GA4 a zodpovieme akékoľvek otázky.

Custom

Podľa rozsahu
 • Implementácia na mieru je nastavenie nového Google Analytics 4 tak, aby sa naplno využil jeho potenciál. Nejedná sa teda iba o migráciu z Universal Analytics, ale o prispôsobenie existujúceho merania novým štandardom a príprava dobrého základu do budúcnosti.
 • Obsahuje celý balík Basic plus:
 • 2 až 4-hodinový workshop k identifikácií kľúčových interakcií a meraní na webe.
 • Audit existujúceho merania (Universal Analytics a Google Tag Manager), aby sme sa oboznámili s aktuálnymi meraniami.
 • Implementačný dokument (Google Sheet) s prehľadom meraných eventov a parametrov
 • Priestor na ďalšie konzultácie.
 • Pokročilejší reporting všetkých meraní.