DASE respects your privacy

Our website uses cookies to: improve the user experience, enable sharing information on social media and measure the effectiveness of our marketing campaigns. You may see at certain rare occasions an ad from us based on your interest on our website (choice ‘Allow all cookies’). Choose ‘Use basic cookies only’ if you do not allow this (and we will use only necessary-, functional- and anonymous statistics cookies). This message will disappear as soon as you make a choice. The ‘Show details’ button provides per category a brief explanation. On our privacy statement page you will find additional information. Also, on our privacy statement page you can always change your preference.

Cookies

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site, to store your preferences and to keep anonymous web site statistics. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

List of cookies used on our website

NameValueDomainCategoryKategóriaDescriptionPopis
__cfduidd3f632cb8c4d564d831c6972a2a914bb51568808023.theme-fusion.comNecessaryNevyhnutnéUsed to identify trusted web traffic.Používa sa na identifikovanie dôveryhodnej návštevnosti.
fr03cR4nr9E6CosTKkV..Bdgh0_…1.0.Bdgh0_..facebook.comMarketingMarketingovéUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.Používané Facebookom na poskytovanie reklamných produktov.
_fbpfb.1.1568808253413.297428765.dase-analytics.comMarketingMarketingovéUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.Používané Facebookom na poskytovanie reklamných produktov.
_gaGA1.2.867102406.1568808022.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_ga_YZLNWZTVVHGS1.1.1568808022.1.0.1568808215.0.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_gat_UA-100347222-11.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéUsed by Google Analytics to throttle request ratePoužíva sa v službe Google Analytics na zníženie počtu requestov.
_gidGA1.2.1760399185.1568808022.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_hjIncludedInSample1www.dase-analytics.comMarketingMarketingovéDetermines if the user’s navigation should be registered in a certain statistical place holder.Určuje, či má byť navigácia používateľa zaregistrovaná v určitom štatistickom držiteľovi miesta.
_hjidead72e7d-30ed-4a1a-8902-7ef583556319.dase-analytics.comStatisticsŠtatistickéSets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.Nastaví jedinečný identifikátor pre reláciu. To umožňuje webovej stránke získavať údaje o správaní návštevníkov na štatistické účely.
cookieconsent_level1.dase-analytics.comNecessaryNevyhnutnéStores level of cookie consentUrčuje úroveň súhlasu so spracovaním súborov cookie.
cookieconsent_seen1.dase-analytics.comNecessaryNevyhnutnéDetermines if user already saw cookiebanner.Určuje, či používateľ už videl cookie lištu.
cookieconsent_statusallow.dase-analytics.comNecessaryNevyhnutnéDetermines if the cookiebanner should be shown.Určuje, či sa cookie lišta má zobraziť.
cookieconsent_variantwnlend0002.dase-analytics.comNecessaryNevyhnutnéStores information about cookiebanner variant that was shown to user.Uchováva informáciu o variante cookie lišty, ktorý sa používateľovi zobrazil.