Úroveň (Scope)

Úroveň (Scope) je charakteristikou vlastnej dimenzie, alebo metriky. Obe môžu mať zvolenú iba jednu úroveň. S úrovňami sa stretnete pri vytváraní vlastných definícií v Google Analaytics.

 

Nový Googla Analytics 4 aktuálne ponúka tieto úrovne:

Google Analytics 3 ponúka tieto úrovne: