Vytvorenie segmentov v sekvenciách v rámci služby Google Analytics vám môže ponúknuť ďalší prehľad o tom, ako návštevníci používajú vaše stránky.

Štandardný segment v Google Analytics vám umožní vybrať si určité kritériá. Napríklad návštevníci z Bratislavy, ktorí používali desktop a nakúpili. Kombináciou rôznych kritérií môžete získať informácie o svojich stránkach a užívateloch, či samotných reláciách. Avšak, chýba tomu definovanie určitej postupnosti, ako sa dané interakcie stali.

Príklad:

Užívatel prišiel na ecommerce stránku www.exampleshop.sk a vykonal nasledujúce interakcie.

  1. Otvoril si detail produktu xyz.
  2. Zväčšil si fotku produktu.
  3. Rozklikol si preferencie produktu.
  4. Ale nenakúpil.

NOTE: Samozrejme, je dôležité, aby ste tieto veci merali. V základnom nastavení Google Analytics meria len zobrazenia stránky (Pageviews). Zväčšenie fotky, ako aj prezretie preferencií produktu viete merať pomocou udalostí (Events).

Ak by sme chceli vysegmentovať vyššie spomenutý postup interakcií, vyzeralo by to nasledovne:

Problém s týmto segmentom je taký, že nám neovplyvňuje postupnosť, v akej sa udalosti stali. Jednoducho len vysegmentuje relácie, kde všetky tieto podmienky boli v danej relácii splnené.

A tu nám vedia pomôcť sekvenčné segmenty!

Segmentovanie sekvencií vám umožňuje vytvárať segmenty nielen kombináciou kritérií, ale aj definovaním, v akom poradí ich vaši návštevníci vykonali.

Môžete napríklad zobraziť všetkých užívateľov, ktorí prišli na stránku kampane, potom prešli na stránku produktu, a potom navštívili stránku podpory – v tomto poradí. Môžete tiež sledovať, čo urobili pred a po špecifickej sekvencii.

Sekvenčné segmenty sú skvelé napriklad na segmentovanie vašeho lievika (funnelu).

Ak sa vrátime späť k našemu príkladu hore, pomocou sekvenčných segmentov vyskladáme náš segment v poradí v akom chceme.

Prvá interakcia je s produktovou stránkou, hneď po nej nasleduje event so zväčšením fotky produktu, následne (nemusí byť hneď) návševník nenakúpi.

Podmienka ‘is immediately followed’ hovori, že nasledujúci event musí byť hneď po prvej podmienke, inak nebude zaradený do segmentu.

Podmienka ‘is followed by’ zase hovorí o tom, že nasledujúca podmienka musí byť splnená v tejto relácii (avšak predchádzajúca podmienka musí byť splnená), ale nemusí to byť okamžite.

Záver

Využitím tejto funkcie v službe Google Analytics môžete získať nový a oveľa presnejší prehľad vo svojich analýzach, čo vedie k lepšiemu pochopeniu toho, ako vaši návštevníci používajú vašu stránku, a ako ju môžete zlepšiť a zvýšiť konverzie. “