Google Analytics 4 (pôvodne Google Analytics App + Web) je úplne nová verzia Google Analytics, ktorá bola sprístupnená v BETA verzii v polovici roka 2019. Google Analytics 4 (GA4) umožňuje zbierať dáta z webu a mobilných aplikácií do toho istého Vlastníctva (Property). Nový Google Analytics 4 je preferovaná verzia od Google a my odporúčame si ju založiť už dnes.

Dôvodom je, že o 1-2 roky prestane Google podporovať súčasnú verziu a všetci budú musieť prejsť na novú. Pričom prenos dát z jednej do druhej nebude možný. Čím skôr si teda nový GA4 založíte, tým dlhšie historické dáta budete zbierať.

Google Analytics4 má oproti súčasnej verzii aj mnoho výhod a meraní, ktoré môžete využívať okamžite.

Obsah:

  • Čo je Google Analytics 4?
  • Na akom princípe Google Analytics 4 funguje?
  • Implementácia Google Analytics 4
  • Novinky v Google Analytics 4
  • Nedostatky a Limity Google Analytics 4
Ebook: Nový Google Analytics 4

Stiahnite si e-book zadarmo