Obsah článku

Vylúčenie internej IP adresy, alebo IP adresy agentúry, je jednoduchý spôsob, ako optimalizovať svoje kampane. Obzvlášť, ak máte viacero pobočiek a vaši zamestnanci majú tendenciu, klikať na vaše reklamy. 

V tomto článku si ukážeme, ako identifikovať svoju IP adresu a vylúčiť ju z reklamných systémov Facebook alebo Google Ads.

Čo je to IP adresa?

Adresa IP (IPv4) je 32-bitové číslo, ktoré sa delí na štyri 8-bitové čísla v rozsahu 0 – 255. Tieto čísla sa nazývajú oktety a sú oddelené bodkou, napríklad 217.182.101.245. Využíva sa na identifikáciu hostiteľa alebo presnejšie, jeho sieťového rozhrania. Čiže to, čo vám umožňuje prístup na internet (WiFi router, mobilné dáta). 

Svoju IP adresu viete zistiť na tejto tejto stránke

Ak sa pripájate cez mobilný internet, tak sa vaša IP adresa líši od tej, ktorú máte pokiaľ sa pripájate na firemný router (WiFi). 

Prečo je dobré vylučovať IP adresu v reklame?

Šetrí vám to zbytočné náklady. Nechcete predsa zobrazovať vašu reklamu, svojim zamestnancom, agentúre, ktorá vám tieto reklamy spravuje, alebo developerovi. Povedzme, že máte nastavenú remarketingovú kampaň, ktorou chcete osloviť všetkých návštevníkov vašej stránky. 

Ak nemáte vylúčené IP adresy, bude sa vaša reklama zobrazovať aj vaším zamestnancom, agentúre alebo developerovi, ktorí boli na vašej stránke. Alebo máte spustenú kampaň vo vyhľadávaní a opäť niekto z nich niečo vyhľadáva a klikne na vašu reklamu. Zbytočne vyhodené peniaze, ktoré ste mohli využiť inak. 😉

Ako vylúčiť IP adresu v Google Ads

Vylúčenie IP adresy v Google Ads je jednoduchá záležitosť v porovnaní s Facebookom. Poďme na to: 

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok naľavo kliknite na Nastavenia.
  Google Ads - Nastavenia
 3. Vyberte kampaň, z ktorej chcete vylúčiť IP adresy. 
 4. Kliknutím rozbaľte sekciu Vylúčenia adries IP. (Ak sa sekcia Vylúčenia adries IP nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie nastavenia.)
  Google Ads - Nastavenia - Ďalšie nastavenia

 5. Zadajte IP adresy, ktoré chcete vylúčiť zo zobrazovania svojich reklám.
  Google Ads - Nastavenia - Ďalšie nastavenia - Vylúčenie IP adries
 6. Kliknite na Uložiť. 

Tento postup opakujte pre každú kampaň v ktorej chcete vylúčiť svoju IP adresu.

Ako vylúčiť IP adresu na Facebooku

Facebook vo svojom rozhraní neponúka natívnu možnosť vylúčenia IP adries, ako je to v prípade Google Ads. Môžete mu však zaslať informáciu o tom, že tento užívateľ prišiel z IP adresy, ktorú chcete vylúčiť a nezobrazovať mu reklamu. Vyžaduje si to menšie úpravy v sledovacom kóde, ktoré urobíte pomocou nástroja Google Tag Manager.

Konfigurácia v GTM

Pre zistenie aktuálnej IP adresy využijete API zo stránky https://www.ipify.org, ktorá vám umožňuje zistiť vašu verejnú IP adresu. K tomu použijete custom HTML značku a nasledujúci kód:

Tento kúsok kódu vám odošle do dátovej vrstvy udalosť s názvom “ipEvent” s hodnotou IP adresy.
IP event - ukážka DL

A vytvorí cookie s názvom “gtm_ip”, ktorá bude obsahovať hodnotu 1. Cookie - ukážka gtm_IP cookie

Túto značku budete spúšťať keď užívateľ príde na vstupnú stránku,
Google Tag Manager - Trigger pre landing page

alebo keď sa hodnota premennej CO – gtm_ip nerovná 1.
Google Tag Manager - Trigger pre page view bez IP adresy

Premennú CO – gtm_ip si vytvoríte ako 1st Party Cookie, kde ako hodnotu Cookie Name vložíte gtm_ip.
Google Tag Manager - 1st party cookie premenná

Výsledná konfigurácia značky HTML – GetIP bude vyzerať nasledovne:
Google Tag Manager - custom HTML - Get IP

Vytvoríte si premennú dátovej vrstvy, v mojom prípade DL – ipAddress, do ktorej si uložíte hodnotu IP adresy, užívateľa, ktorú ste získali pomocou API. Do poľa Data Layer Variable Name zadáte ipAddress.
Google Tag Manager - Data Layer Variable - ipAddress

Ďalej si vytvoríte regex tabuľku s názvom LT – Filtered Group, kde ako Input variable použijte premennú DL – jipAddress. V tabuľke si na ľavú stranu zadáte regex, ktorý obsahuje vašu IP adresu a na pravú stranu zadáte výstup. Začiarknite políčko Set Default Value, kde si pridáte hodnotu External traffic

Ak neviete ako používať regex, môžete si prečítať článok Nevýrazné regulárne výrazy – prečo ich potrebuje každý analytik?

Google Tag Manager - Regex Table

Túto premennú použijete ako podmienku pri spustení vlastnej udalosti (custom event). Ten spustíte vždy, keď nastane udalosť s názvom ipEvent, ktorý sa odošle pri vygenerovaní IP adresy a premenná RT – Filtered Group sa nezhoduje s regexom ‘undefined|disabled|external traffic’.
Google Tag Manager - Custom Event

Tieto nastavenia zabezpečia, že sa event spustí iba vtedy, keď vašu stránku navštívil z IP adresy, ktorú chcete vylúčiť. 

Odosielanie informácie do Facebooku

Vytvoríte si custom HTML značku, kde vložíte nasledujúci kód.

 

Tento kód vám vytvorí vlastnú udalosť, ktorá odošle do Facebooku informáciu o tom, či je užívateľ externá alebo interná návštevna na základe hodnoty, ktorú ste si zadali v premennej LT – Filtered IP Group. Túto značku spustíte na vlastnú udalosť Event – ipEventGoogle Tag Manager - Custom HTML - Facebook Event

Nastavenie vo Facebook Ads

Po dokončení nastavení v GTM, prejdite v nástroji Facebook Business Manager do sekcie Audiences. Vytvorte si nové Custom Audience.
Facebook Business Manager - Custom Audience

Zvoľte si Website.
Facebook Business Manager - Custom Audience - Website

Vyberte si event, na základe ktorého chcete vytvoriť publikum. Ak ste postupovali podľa návodu, mali by mať medzi udalosťami IPAddressGroup.
Facebook Business Manager - Custom Audience - IPAddressGroup

Kliknite na Refine by a vyberte možnosť URL/Parameter.
Facebook Business Manager - Custom Audience - Refine by

Zvoľte si ako parameter Group a pridajte hodnoty, ktoré ste si v GTM vložili do premennej LT – Filtered Group. Zadajte si názov publika, napríklad Internal Traffic a uložte.
Facebook Business Manager - Custom Audience - Finished

Toto publikum môžete následne vylúčiť vo svojich kampaniach a zobrazovať tak svoju reklamu iba relevantným užívateľom. 

Záver

Naučili ste sa, ako získať IP adresu užívateľa pomocou API a ako s touto informáciou ďalej pracovať v súlade s GDPR. Vďaka regex tabuľke viete transformovať IP adresu do želanej podoby a odoslať kam potrebujete, v tomto prípade Facebook. Tu ste sa naučili ako sa vytvára vlastné publikum na základe vlastných udalostí a podmienok. 

Toto viete využiť aj v budúcnosti, ak chcete cieliť reklamu na ľudí, ktorí vykonali požadovanú akciu na vašom webe, ako je napríklad kliknutie na CTA tlačítko. 

Ak používate iný spôsob ako vylúčiť internú návštevnosť z kampaní, budem rád, ak sa oň podelíte. Či už prostredníctvom komentárov, alebo správ. 

Ďakujem, že ste prečítali tento článok. 

Ak sa vám článok páčil, budem rád ak ho budete zdieľať so svojimi kolegami a s priateľmi.